Yakushi - Akita Limburg

Gastgezin

De bedoeling van een gastgezin

Wij vinden dat elke hond de nodige aandacht en liefde verdient. Mijn passie en liefde voor het ras en het fokken van een nestje, moet mijns inziens nooit ten koste gaan van onze andere honden. Maar om toch waardevolle bloedlijnen te bewaren en verder te kunnen komen in de fokkerij, ben ik af en toe op zoek naar een fijn gastgezin.

Wat zijn de voorwaarden voor een gastgezin?

  • Het gastgezin dient er voor te zorgen dat de hond een goede verzorging/behandeling krijgt (goede voeding en verzorging)
  • Er moet regelmatig contact zijn tussen ons en de hond en zijn gastgezin
  • De hond moet goed getraind en sociaal opgevoed worden
  • De hond moet beschikbaar gesteld worden voor een paar shows en voor de fok
  • Er moet wederzijds vertrouwen zijn en enkel serieuze liefhebbers komen in aanmerking als gastgezin

Wat kun je van ons verwachten?

Uiteraard komen alleen maar gastgezinnen in aanmerking die alle tijd en liefde willen geven.

  • Als een hond geplaatst is en alles gaat naar wens in het gastgezin, dan zal de hond daar ook nooit meer weg gaan, worden de afspraken niet nageleefd dan hebben wij als fokker het recht de hond meteen terug te halen.
  • Als de hond geschikt is voor de fok dan zal zij het nestje bij ons krijgen
  • De kosten voor alle gezondheidsonderzoeken die nodig zijn voor de fok, alsook de kosten voor de shows zijn voor onze rekening
  • Wij fokken maximaal 3 nestjes met een teefje dat bij een gastgezin woont
  • Mocht een hond niet geschikt blijken voor de fok, dan dragen wij de hond in eigendom over aan het gastgezin, uiteraard zonder kosten.